foundry patternsmodele odlewniczegießereimodelle

Projekty Unijne

MTM Modele Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, nr naboru POIR.02.03.02-IP.03-00-001/17.

Tytuł projekt:

Opracowanie innowacyjnej technologii zabezpieczania powierzchni dużych modeli drewnianych przed zmianami wymiarowymi, deformacją i intensywnym zużywaniem się przez zastosowanie wielowarstwowych powłok tworzonych przy użyciu maszyn CNC.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii zabezpieczania powierzchni dużych modeli drewnianych – przed zmianami wymiarowymi, deformacją i intensywnym zużywaniem się – przez zastosowanie wielowarstwowych powłok tworzonych przy użyciu maszyn CNC.

Przedmiotem projektu jest zakup usługi badawczej realizowanej przez Wydział Odlewnictwa AGH w Kr związanej z opracowaniem innowacyjnej technologii zabezpieczania powierzchni dużych drewnianych modeli odlewniczych przy zastosowaniu wielowarstwowych powłok tworzonych przy użyciu maszyn CNC. Zakres badań przewiduję 5 zadań: opracowanie nowej technologii nanoszenia powłoki ochronnej na modele drewniane z użyciem maszyn CNC (w tym stworzenie prototypu zespołu nanoszenia powłok), dobór w oparciu o testy laboratoryjne, parametrów technologicznych masy szpachlowej (lepkości, gęstości, temperatury, testy płynięcia,) w celu dostosowania jej do zmechanizowanego sposobu nanoszenia oraz 3 badania testowe: porównanie modeli zabezpieczanych sposobem tradycyjny i opracowaną metodą, oraz sposób zachowania się modeli zabezpieczonych w nowej technologi w kontakcie z czynnikami atmosferycznymi i technologicznymi (faza testowania). Badania mają za cel stworzenie innowacji procesowej i produktowej, gotowej do zaimplementowania w system produkcyjny.  W zakresie innowacji procesowej zakłada się że zostanie opracowana technologia pozwalająca na zautomatyzowanie za pomocą maszyny CNC nanoszenie szpachli na powierzchnie modelu drewnianego i jej wykańczania bezpośrednio na stanowisku frezowania, bez zdejmowania modelu z maszyny. Obecnie stosuję się metody ręczne zarówno w zakresie natryskiwania warstwy szpachli oraz w późniejszym je szlifowaniu. Powinno to przyczynić się do skrócenia całego procesu technologicznego z 6 do 3 operacji oraz czasu na naniesienie szpachli modelarskiej i jej wykończenie na powierzchni 1m2 z 10 do 6 h. W zakresie procedur innowacji produktowej badania pozwolą stworzyć produkt o znacznie lepszych parametrach technicznych: zwiększona stabilność wymiarowa, lepsze zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz zwiększoną odporność na zniekształcenia wynikające z oddziaływania czynników atmosferycznych oraz technologicznych panujących w odlewni.

Wartość projektu 123 000.00 zł, koszty kwalifikowane  100 000,00 zł

Dotacja z UE 85 000.00 zł

Termin realizacji: 15.03.2018 – 21.05.2018